ในการใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้ขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศไทย (+66) และตัด 0 ตัวแรกออกก่อน เช่น 081 391 6336 จะเป็น +66 81 391 6336 ถ้ามีข้อสงสัยในการใช้งานระบบนัดหมาย กรุณาติดต่อ service@puttharaksa.com

When entering your mobile number, begin with Thailand country code (+66) and remove the first "0", e.g. 081 391 6336 becomes +66 81 391 6336. If you have any questions about online booking, please contact us at service@puttharaksa.com.

 

 


 

Puttharaksa Aesthetic
1535 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ, เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 12.00-20.30
เบอร์โทร: 02 391 6336
Email: service@puttharaksa.com

Copyright © 2019 Puttharaksa Aesthetic. All rights reserved.